Tilmeld dig her!

Tilmeld dig

""
1
Eleven

Kontakt os, hvis du ikke finder det ønskede skoleår (hvis du f.eks. vil tilmelde dit barn længere ude i fremtiden).

Klassetrin (obligatorisk)
Linjefag (obligatorisk)
Fornavn (obligatorisk)
Efternavn (obligatorisk)
Cpr-nummer (obligatorisk)
Adresse (obligatorisk)
Postnummer (obligatorisk)
By (obligatorisk)
Hjem-kommune (obligatorisk)
Nuværende skole (obligatorisk)
Mor
Mors navn (obligatorisk)
Mors stilling
Mors adresse (obligatorisk)
Mors postnummer (obligatorisk)
Mors by (obligatorisk)
Mors cpr-nummer (obligatorisk)
Mors arbejdstelefon (obligatorisk)
Mors private telefon (obligatorisk)
Far
Fars navn (obligatorisk)
Fars stilling
Fars adresse (obligatorisk)
Fars postnummer (obligatorisk)
Fars by (obligatorisk)
Fars cpr-nummer (obligatorisk)
Fars arbejdstelefon (obligatorisk)
Fars private telefon (obligatorisk)
Eventuelle bemærkninger
Skriv dem her.
0 /
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Pris og procedure

Et ophold på Tommerup Efterskole koster i skoleåret 2018/2019:  2.350 kr. (2019/2020: 2.400 kr) om ugen. Herfra skal I trække tilskud fra staten, kaldet statslig elevstøtte.

Tilskuddets størrelse afhænger af husstandsindkomsten i det indkomstår, som ligger 2 år forud for skolestart. Ved skolestart i 2018 bliver tilskuddet altså beregnet ud fra husstandsindkomsten i 2016.

Alle optagne elever vil i foråret inden skolestart modtage ansøgningsblanket til den statslige elevstøtte direkte fra skolens kontor. Der er desuden reduktion i forældrebetalingen, hvis familien har andre hjemmeboende børn under 18 år. Det endelige beløb opkræves i 11 rater fra august til juni måned.

Det er gratis at blive skrevet op til et skoleår på Tommerup Efterskole, og ligeledes gratis at stå på venteliste.

Cirka 1 år før skoleårets start opkræver vi et depositum på kr 1.200 og indmeldelsesgebyr på kr. 800. Depositummet returneres efter fuldført efterskoleophold med fradrag af eventuelle skader og køb, eleven har foretaget i løbet af året.

Med i prisen er alle undervisningsmaterialer, udgifter til lejrskoler og andre ture i løbet af året; dog med undtagelse af Verdensborgerlinjen, hvor der er en egenbetaling på 7.000 kr (19/20) for deltagelse i turen til Cambodja.